12

Ochrana
osobných údajov

Switch Design Ochrana osobných údajov

Home > Ochrana osobných údajov

Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov zmene doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje Vás, našich zákazníkov a obchodných partnerov, zpracovávame podľa platných právnych predpisov. Zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely.

Správca Vašich osobných údajov

Switch Design
Bc. Miroslav Uličný
Jariabka 551, 033 01 Podtureň, Slovensko
IČO: 41738985, DIČ: 1035829839
Živnostenský register č. 540-11904 zo dňa 22.8.2005.

Vo veci uplatnenia Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov môžete na uvedených kontaktných údajoch kontaktovať osobu poverenú dohľadom nad spravovaním osobných údajov v našej firme.

Kontakt

Switch Design Bc. Miroslav Uličný
Jariabka 551, 031 01 Podtureň, Slovensko
info@switch-design.sk

Aké informácie zhromažďujeme

  1. Údaje nevyhnutné na uzavretie plnenie kúpnej zmluvy ako sú objednávka, fakturácia a reklamácie. Osobné údaje využívame iba v rozsahu potrebnom na vykonanie daného.
  2. Vyplnením kontaktného formulára na našich web stránkach (meno, telefónne číslo, email) ktorý je zaslaný na náš firemný email. Tieto informácie máme len na to, aby sme Vám mohli poslať odpoveď na Vaše otázky. Kontaktné údaje nie sú použité bez Vášho dovolenia na žiadne marketingové účely, ani iné spracovanie, nie sú posunuté tretím osobám.
  3. Na sledovanie a poskytovanie podrobných údajov o návštevnosti používame Google Analytics, ktorý zbiera anonymné data pomocou cookies. Na nasledujúcej linke, si môžete prečítať viac informácií o tom, aké data sú zbierané: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Môžete sa rozhodnúť nám udeliť súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov pre naše marketingové účely. Jedná sa o nasledovné: Nepravideľné zasielanie Newslettra emailom, v ktorom zasielame informácie o novinkách a akciách ktoré sa nám zdajú byť dôležité a mohli by vás zaujímať. Súhlas na odoberanie Newslettra môžete kedykoľvek odvolať.

Kto má prístup k Vašim údajom

Oprávnené osoby v rámci našej firmy Switch Design. Tretie subjekty poskytujúce služby nevyhnutné na splnenie služby pre Vás. Jedná sa o subjekty ako Tlačiarňe, IT firmy a prepravné spoločnosti.

Uloženie údajov

Vaše údaje máme uložené tak dlho, ako je to nutné podľa právneho hladiska napr. obchodné a archivačné povinnosti. Kedykoľvek sa môžete obrátiť na oprávnenú osobu ktorej kontaktné údaje nájdete uvedené v druhom odstavci vyššie a požiadať o nasledujúce:

  1. prístup k osobným údajom
  2. opravu alebo vymazanie
  3. obmedzenie spracovania
  4. prenosnosť osobných údajov
  5. odvolať súhlas na spracúvanie
logo Web dizajn Web dizajn
logo Web hosting Web hosting
logo Tlačový dizajn Tlačový dizajn
Potrebujete pomôcť? Radi vám pomôžeme.
Top