04

SEO
optimalizácia

Switch Design SEO optimalizácia

Home > Služby > Tvorba stránok > SEO optimalizácia

Optimalizácia pre vyhľadávače alebo v skratke SEO z angl. Search Engine Optimization, je súbor techník na zlepšenie pozície web straánky alebo e-shopu vo výsledkoch vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch. SEO optimalizácia je základný prvok modernej web stránky a eshopu. Cieľom je, aby Vás noví zákazníci našli, pokiaľ možno na prvej stránke vyhľadávačov.

Dobrá SEO optimalizácia web stranok vám zabezpečuje to isté, čo klasická internetová reklama, aby vašu stránku rsp. e-shop navštívilo viac potenciálnych zákazníkov a dozvedela sa o nej čo najširšia verejnosť.

seo optimalizácia switch design

Switch Design SEO v cene stránky

V rámci našej ponuky pre tvorbu alebo redizajn internetových web stránok a online e-shopov Vám ponúkame základnú SEO optimalizáciu stránok pre vyhladávače v cene. Jedná sa o tzv. On-page faktory optimalizácie stránky. V prípade, ak už stránky máte vytvorené a máte záujem, aby sa umiestňovali čo na najvyšších miestach, neváhajte a kontaktujte nás a náš SEO konzultant Vám vypracuje cenovú ponuku.

Optimalizácia popisov stránky
Tvorba čistých URL adries
Schéma Markup
Optimalizácia H nadpisov
Optimalizácia HTML5 kódu
Optimalizácia CSS3 štýlov
Optimalizácia fotiek
Lazy load obrázkov
Minimalizácia CSS3 štýlov
Tvorba "Critical CSS" štýlu
Minimalizácia Java Scriptov
Minimalizácia obrázkov
Kompresia textov
Optimalizácia načítavania stránky
Zníženie HTTP požiadaviek pre vykreslenie web stránky
Asynchrónne načítanie fontov
Asynchrónne načítavanie CSS štýlov
Asynchrónne načítavanie Java Scriptov
HTTP/2 a HTTP akcelerácia
Frontend HTTP Cache
SEO optimalizáciu stránok uskutočnujeme aj za pomoci Google Page Speed, Pingdom.com a CSS a HTML validator.
logo Tvorba web stránok Tvorba web stránok
logo Responzívny dizajn Responzívny dizajn
logo CMS systémy CMS systémy
Neviete si vybrať, potrebujete pomôcť? Radi vám pomôžeme.
Top